Κατάλογος Εκθέσεων

Ομαδικές εκθέσεις
Ιούνιος 2001.'Το πρώτο μπάρκο των 9''- γκαλερί της Έρσης, Αθήνα.
Απρίλιος 2002.Πολιτιστικό κέντρο ''Βίλλα Στέλλα'', Αθήνα.
Μάιος 2002.Έκθεση ΣΤ' Εργαστηρίου Α.Σ.Κ.Τ. Άργος.
Απρίλιος 2003.Δήμος Ν.Ηρακλείου Αττ.''Πολύκεντρο''.
Φεβρουάριος 2005.'Μάσκες-Προσωπεία'', Γκαλερί ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ Αθήνα.
Φεβρουάριος 2008. "Ανδρικό γυμνό", Γκαλερί ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ Αθήνα.
Δεκεμβριος 2009-Ιανουάριος 2010."η ανθρώπινη μορφή στην τέχνη"- Τεχνοπολη,Γκάζι.
Μάρτιος 2010. ¨UNTITLED" , Γκαλερί ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ Αθήνα.
Μάιος 2010. Art-Athina, Π.Φάληρο

Ατομικές εκθέσεις
Νοέμβριος 2004. Γκαλερί ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ Αθήνα.
Οκτώβριος-Νοέμβριος 2007. Γκαλερί ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ Αθήνα.